عثمانی: قرارداد های برق وارداتی ظالمانه است

وزیر انرژی و آب می‏گوید که قرارداد برق با شماری از کشورها یک جانبه است و افغانستان از این ناحیه ضرر میکند.

نشست دسترسی به منابع مالی و انرژی قابل تجدید از سوی وزارت انرژی و آب به همکاری سکتور خصوصی در کابل برگزار شد. وزارت انرژی و آب تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گزاری در بخش انرژی در افغانستان را از اهداف اصلی این نشست می‏داند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می‎گوید که وابسته بودن افغانستان به برق وارداتی سبب مشکلات زیاد در کار برق رسانی به شهروندان کشور شده است. آقای عثمانی می‎افزاید که افغانستان به پنج هزار میگاوات برق ضرورت دارد تا تمامی شهروندانش به برق دسترسی پیداکنند. وی می‎گوید که قرارداد برق با شماری از کشورها یک جانبه است و افغانستان از این ناحیه ضرر می‎کند.

انرژی برق در راستای توسعه‎ای کشور مهم خوانده می‎شود. افغانستان از جمله کشورهای است که ۸۰ درصد انرژی برق آن وارداتی است و این کار سبب شده است تا شهروندان کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top