بازگشت مهاجران به کشور افزایش یافته است

وزارت مهاجرین از افزایش بازگشت مهاجران به کشور خبر میدهد. فاضل عظیمی معاون این وزارت میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون نزدیک به یک میلیون تن به کشور بازگشته اند. آقای عظیمی همچنان می‏گوید که درپی درگیری های اخیر بیش از نود هزار خانواده در داخل کشور بیجا شدهاند.

با این حال، اداره کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز از افزایش بیجاشدگان داخلی نگرانی می‎کند. الیزابتا برامپت نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد می‎گوید که مطابق قوانین بشردوستانه طرف‎های درگیر باید از بی‎جا شدن غیرنظامیان جلوگیری کنند.

بر اساس آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، از میان بی‎جاشدگان داخلی تنها در ۹ ماه اخیر بیش از ۷ صد تن کشته و بیش از یک هزار تن دیگر زخمی شده‎اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top