رهبران افغانستان و ترکمنستان خط آهن اتامراد- آقینه را افتتاح کردند

خط آهن اتامراد-آقینه از سوی رییسان جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد. رییس جمهور غنی افتتاح این خط آهن را برای توسعهای ولایت های مرزی کشور با اهمیت می‎خواند. آقای غنی میگوید که وصل این خط آهن با ایران، هند و دیگر کشورها سبب ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه خواهد شد.

این خط آهن حدود سه و نیم کیلومتر در خاک افغانستان امتداد یافته و ازسوی کشور ترکمنستان ساخته شده است. رییس جمهور غنی می‏گوید که افتتاح این خط آهن زمینه همکاری های اقتصادی را در نیز منطقه مساعد خواهد کرد. به گفته وی، حکومت افغانستان برنامه دار که ولایت‎های سرحدی کشور را به پایگاه اقتصادی مبدل کند.

درهمین حال، قربانقلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان نیز افتتاح خط آهن اتامراد- آقینه را برای رشد اقتصادی منطقه مهم می‎داند. آقای بردی محمدوف می‎گوید که برای رفع چالش هایی موجود در منطقه نیاز به همکاری های بیشتر اقتصادی است. وی می‎افزاید: “خط آهن آقینه- اتامراد، روابط تجاری را گسترش می‎دهد و در راستای رشد همکاری‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه مهم است.  تروریزم و مواد مخدر مشکل اصلی کشورهای منطقه است؛ پس برای رفع این چالش ها نیاز به همکاری های بیشتر اقتصادی است”.

خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجبکستان ۶۳۵ کیلومتر طول دارد که از ترکمنستان آغاز و از مسیر ولایت های شبرغان، مزار شریف، کندز عبور می‎کند.

خط آهن اتامراد- آقینه، افغانستان را با اروپا نیز وصل می‎کند. نگرانی‌هایی وجود دارد که این پروژه‎ای افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان از مناطق نا امن کشور عبور می‎کند و نیاز است که حکومت برای تامین امنیت آن توجه بیشتر کند.

نوشته‌های مرتبط


Top