نمایندگان کوچی: حکومت به وضعیت کوچی‎ها کمتر رسیدگی می‎کند

مسوولان ریاست انسجام امور کوچیها حکومت را متهم میکنند که در راستای رسیدگی به وضعیت کوچی ها کم توجهی می‏کند. آنان از حکومت می‏خواهند که به وضعیت زندگی کوچیها رسیدگی جدی کند.

دلاور فیضان رییس ریاست انسجام امور کوچی ها می‏گوید که در بیش از یک و نیم دهه گذشته حکومت در راستای رسیدگی به وضعیت کوچی ها کم توجهی کرده است. آقای فیضان می‏افزاید که در حال حاضر کوچی ها در کشور زندگی رقت بار دارند و حکومت باید به وضعیت آنان رسیدگی کند. به گفته آقای فیضان، حکومت در سال‎های پسین در راستای زمینه سازی برای دسترسی کوچی ها به آموزش و پرورش کوتاهی کرده است.

این درحالیست که وزارت تحصیلات عالی ۳۰ بورسیه تحصیلی به سویه ماستری و ۲۰ بورسیه تحصیلی به سویه لیسانس به اقوام کوچی داده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top