نمایشگاه بازار روز و فراروده‎‌های زنان متشبث در کابل افتتاح شد

وزارت تجارت و صنایع نمایشگاه بازار روز و فراوردههای زنان متشبث را در کابل افتتاح کرد. در این نمایشگاه، زنان از تمام کشور صنایع دستی و فراوردههای خود را به نمایش میگذارند.

محمد قربان حقجو معاون تجارتی وزارت تجارت و صنایع می‎گوید که برگزاری این گونه نمایشگاه ها در جهانی شدن فرارودهای داخلی مهم است. آقای حقجو می‎افزاید که در چند سال گذشته میلیون‎ها دالر به نام زنان به کشور سرازیر شده است، اما تغییرات جدی در اقتصاد زنان دیده نمی‎شود.

معاون وزارت تجارت و صنایع می‏گوید که یافته های خود را در باره موثریت برگزاری این گونه نمایشگاه‎ها روز جمعه با رسانه ها شریک می‎کند.

نوشته‌های مرتبط


Top