هم‎زمان با سفر اوباما به یونان، هزاران تن برضد سیاست‎های آمریکا در آتن تظاهرات کردند

همزمان با سفر باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا به یونان، هزاران نفر در آتن پایتخت این کشور در اعتراض به سیاست های آمریکا تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با شعارهای بر ضد جنگ افروزی، نژادپرستی، سیاست های اروپا و آمریکا در بحران مهاجران، از باراک اوباما خواستند به کشورش بازگشت کند.

تظاهرکنندگان می گویند آنان آمریکا و سیاست هایش را قاتل مردم و عامل اصلی بحران سوریه می دانند. پلیس یونان برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرده و سفارت آمریکا نیز تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار داشته است تا از حمله احتمالی تظاهرات کنندگان دور نگهداشته شود. سفر باراک اوباما به آتن تنها دو روز پیش از سالگرد قیام خونین دانشجویان یونانی در نوامبر سال نزده هفتاد و سه علیه دولت نظامی وقت این کشور صورت می گیرد که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار داشته است.

نوشته‌های مرتبط


Top