از روز جهانی دانشجو در دانشگاه کابل بزرگداشت شد

دانشجویان دانشگاه کابل از روز جهانی دانشجو طی همایشی بزرگداشت کردند. شماری از دانشجویان می‎گویند که نصاب تحصیلی در دانشگاه های کشور کهنه است و باید تغییر کند.

بیست وششم عقرب/آبان مصادف با شانزدهم نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی برابر است با روز جهانی دانشجو. از این روز طی همایشی در دانشگاه کابل بزرگداشت شد. در این همایش شماری زیادی از دانشجویان و فعالان مدنی اشتراک کرده بودند. علی یاسر دانشجوی دانشگاه کابل می‎گوید که نصاب تحصیلی در دانشگاه های کشور کهنه است و باید این نصاب تغییر کند.

حکومت همواره بر غیر سیاسی شدن دانشگاه های کشور تاکید کرده است. دانشگاه کابل از گذشته های دور بستر مناسب سیاست گزاری بوده است. شماری از دانشجویان می‏گویند که تیم بازی های سیاسی در کشور سبب شده است که استادان دانشگاه کابل با دانشجویان دوگانه برخورد کنند.

تلاش کردیم در باره چگونگی برخورد دوگانه شماری از استادان با دانشجویان دانشگاه کابل، دیدگاه رییس این دانشگاه را داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم.

نوشته‌های مرتبط


Top