از سیزدهمین سال‏گرد وفات دکتور عبدالحی الهی گرامی داشت شد

از سیزدهمین سالگشت وفات داکتر عبدالحی الهی رییس سابق کمیته تعلیم و تربیه جمعیت اسلامی افغانستان در کابل گرامی‏داشت شد. سخنرانان در همایشی به همین مناسبت، داکتر الهی را مرد سنگر و قلم عنوان کردند.

در این مراسم اعضای شورای ملی و شماری از چهره‏های مطرح سیاسی حضور داشتند. داکتر الهی در ولایت پنجشیر زاده شده است و برای چند سال مسوولیت کمیته تعلیم و تربیه حزب جمعیت اسلامی افغانستان را به عهده داشته است. سخنرانان داکتر عبدالحی الهی را مردم سنگر و قلم عنوان می کنند.

محمد یونس قانونی رییس پیشین مجلس نمایندگان می‏گوید که داکتر الهی در شرایط دشوار جهاد و مقاومت دست از نبشته، تعلیم و تربیه مجاهدین بردار نداشت و این مساله جایگاه او را در میان مجاهدین ماندگار کرده است. از دکتور الهی ۲۲ آثار چاپ شده در بخش‏های مختلف بجا مانده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشتراک کنندگان مراسم وعده داد که همه‏ای ۲۲ اثر داکتر عبدالحی الهی را باز چاپ و به دسترس مردم قرار می‏دهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top