انتقاد نظامیان باز نشسته از پرداخت نشدن حقوق شان

ده ها تن از نظامیان باز نشسته و برحال به علت پرداخت نشدن دو سال معاش شان در کابل اعتراض کردند. آنان، وزیر دفاع و رییس عمومی امنیت ملی را به قومگرایی متهم می کنند و خواستار برکناری آنان استند.

ده ها تن از نظامیان باز نشسته و بر حال از بهر پرداخت نشدن معاشات شان، برخورد های سمتی و قومی در وازرت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در کابل دست به اعتراض زدند. آنان، از بی عدالتی ها در وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت سخن می زنند و می گویند که وزیر دفاع و رییس عمومی امنیت ملی، در مقرری ها برخورد قومی و سمتی می کنند. سمیع الله یکی از نظامیان برحال می گوید که وزیر دفاع و رییس عمومی امنیت ملی به دلیل برخودر های دوگانه شان باید از ارگانهای امنیتی برکنار شوند.

صفت الله ننگیالی یکی از نظامیان بازنشسته می گوید که هر گونه بی عدالتی در برابر نظامیان باز نشسته، جفا به خون شهدای نیروهای امنیتی است و حکومت باید مصوبه های تصویب شده از سوی شورای وزیران را عملی کند.

درهمین حال، محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی با تاکید به پرداخت امتیازات نظامیان بازنشسته می گوید که برخورد های سمتی و قومی در این وزارت وجود ندارد. تلویزیون نور تلاش کرد که دراین رابطه دیدگاه ریاست عمومی امنیت ملی را نیز داشته باشد، اما موفق به این کار نشد.

بر اساس مصوبه های شورای وزیران، وزارت خان‎های امنیتی در بدل دو سال معاش نظامیان باز نشسته مکلف اند تا یک نمره زمین به آنان در ولایت های‎شان توزیع کنند، اما این کار تاکنون به مرحله اجرا گذاشته نشده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top