توحیدی: سال جاری میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است

نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی سال جاری را خونین ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها عنوان می کند. مسوولان این نهاد می گویند که خشونت علیه خبرنگاران در ده ماه نخست سال جاری بی پیشینه بوده است.

در آستانه روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه خبرنگاران، دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در کشور نگرانی می کند. صدیق الله توحیدی رییس این نهاد می گوید که سال جاری خونین ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ای بوده است. آقای توحیدی می افزاید که در سال جاری بیش از ۳۷۰ مورد خشونت علیه خبرنگارن به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با ده ماه اول هشت سال پسین بی سابقه بوده است. رییس نهاد نی از حکومت و جامعه جهانی می خواهد که به وضعیت کاری خبرنگاران در سراسر کشور به ویژه ولایت های ناامن توجه جدی کنند.

درهمین حال، شماری از خبرنگاران بانگرانی از وضعیت بد شان در کشور شماری از مقام های حکومتی به ویژه مقام های محلی را به خشونت ها علیه خبرنگاران متهم می کنند.

در تازه ترین مورد رییس جمهور طی فرمانی به تمام مقام های حکومتی دستور داده است که برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات با آنان همکاری جدی کنند. مسوولان دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گویند که مقام های حکومتی نه تنها با خبرنگاران همکاری نکرده اند، بلکه در بیشتر خشونت ها علیه آنان دخیل اند.

نوشته‌های مرتبط


Top