بانک جهانی ۱۲۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‎کند

بانک جهانی اعلام کرده است که یکصد و بیست میلیون دالر به افغانستان کمک می کند. قرار است این کمک ها برای افزایش دسترسی به آب آشامیدنی و تقویت نظام مالی کشور هزینه شود.

مقام ‌های این بانک گفته ‌اند که مبلغ صد میلیون دالر این کمک در چارچوب برنامه “پیمان شهروندی” دولت افغانستان برای فراهم کردن خدمات اجتماعی مانند تهیه آب آشامیدنی در مناطق روستایی و چهار شهر بزرگ هزینه خواهد شد. براساس اعلام بانک جهانی، با هزینه این مبلغ حدود سه میلیون و چهارصد هزار نفر در افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. رابرت سام، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که بیست میلیون دالر دیگر این کمک برای تقویت نظام مالی حکومت افغانستان، به ویژه بانک مرکزی این کشور خواهد بود. آقای سام افزوده است که هدف اصلی این کمک ها تقویت دولت افغانستان و کاهش فقر از طریق بالا بردن ظرفیت های داخلی در این کشور است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top