تفاهمنامه انتقال محموله های «پستی» با یک شرکت هوایی ترکی امضا شد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تفاهمنامه انتقال محموله های «پستی» را با یک شرکت خطوط هوایی ترکیه امضا کرد.

سید احمد شاه سادات معاون تخنیکی وزارت مخابرات می گوید که با امضای این تفاهمنامه، خطوط هوایی ترکیه می تواند طی سه روز و باهزینه اندک محموله های «پستی» افغانستان را به تمام کشورهای جهان انتقال دهد.

این مقام وزارت مخابرات تاکید می‎کند که با زرگانان می توانند بیشترین مفاد را از این قرار داد بدست آورند. درهمین حال، مسوولان شرکت هوایی ترکیه می گویند که با امضای این قرار داد، فضا برای رقابت سالم میان شرکت های هوایی به میان خواهد آمد.

پیش از این وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قرار داد انتقال محموله های «پستی» را با شماری از شرکت های هوایی هند و امارات نیز امضا کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top