استانکزی: تضاد‎های منطقه‎ای سبب افزایش ناامنی‎ها در کشور شده است

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که جنگ در افغانستان ابعاد جهانی دارد. معصوم استانکزی رییس این اداره می گوید که تضاد های منطقهای باعث افزایش ناامنیها در کشور شده است.

کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا، مسوولان امنیتی را در پیوند به افزایش ناامنی ها در کشور به این کمیسیون فراخواند.

معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی با بیان این که جنگ در افغانستان ابعاد جهانی دارد می گوید که تضاد های منطقه‎ای باعث افزایش ناامنی ها در کشور شده است. آقای استانکزی می افزاید: تهدیدات کنونی ایجاب می کند که راهبرد جنگ علیه هراس افگنان تغییر کند.

درحالی رییس عمومی امنیت ملی تضاد های منطقه‌ای را علت افزایش ناامنی ها در کشور می داند که به تازگی نماینده نخست وزیر پاکستان در امور کشمیر گفته است که اگر آمریکا می خواهد ثبات در افغانستان تامین شود، باید معضله کشمیر میان هند و پاکستان را حل کند.

نوشته‌های مرتبط


Top