آگاهان: استاد شهید گفتمان صلح در کشور را جهانی کرد

شماری از آگاهان سیاسی میگویند که شهید صلح استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان، گفتمان صلح در کشور را جهانی کرد. این آگاهان می‎افزایند که استاد شهید برای آوردن صلح در کشور تلاش کرد و سرانجام دراین راه شهید شد.

سیمنار یک روزه تحت عنوان” شهید صلح پروفیسور ربانی و نیم قرن مبارزه و رهبری” با اشتراک شماری از استادان دانشگاه و کارشناسان حوزه سیاست در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان، نقش استاد شهید را از دوره جهاد، تاسیس حکومت اسلامی، مقاومت ملی و نظام جدید به بررسی گرفتند. لطیف نظری آگاه سیاسی و استاد دانشگاه می‎گوید که استاد شهید سیاست‎گر توانا و مبارز نترس بود و به همین دلیل جایگاه بس بزرگی در تاریخ کشور دارد. آقای نظری با تاکید بر نقش برجسته استاد شهید در راستای تامین صلح در کشور می افزاید که استاد شهید گفتمان صلح را در کشور جهانی کرد و توجه جامعه جهانی را به این مساله جلب کرد.

درهمین حال، واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی با تاکید به بررسی ابعاد شخصیتی استاد شهید می گوید که شهید صلح مبارزه نظامی را راه‎حل نمی دانست و هموار برمذاکره تاکید می کرد.

استاد برهان الدین‎ربانی رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور در بیست و نهم سنبله/شهریور سال ۱۳۹۰ خورشیدی از سوی یک انتحاری که خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود، به شهادت رسید.

نوشته‌های مرتبط


Top