آگاهان: تک‎کرسی شدن حوزه‎های انتخاباتی به سود کشور نیست

شماری از آگاهان سیاسی با غیر عملی خواندن تطبیق نظام تک کرسی حوزههای انتخاباتی می گویند که برگزاری انتخابات به شیوه تککرسی مشکل بار می آورد. به گفته آنان، سیستم تک کرسی حوزههای انتخاباتی زمینه تقلب را مساعد می کند.

طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی سرو صداهای را در محافل سیاسی بالا کرده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که رییس جمهورغنی با امضای فرمان جدید تقنینی به کمیسیون انتخابات صلاحیت داده است که در پیوند به تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی تصمیم بگیرد. شماری از آگاهان سیاسی می گویند که با اجرایی شدن نظام تک کرسی زمینه تقلب در انتخابات بیشتر فراهم خواهد شد. صدیق الله توحیدی آگاه سیاسی می گوید که اجرایی شدن نظام تک کرسی برعلاوه که زمینه تقلب را مساعد می کند سبب اختلافات قومی نیز می شود.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از عملکرد حکومت در راستای تاخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، عملی شدن شدن نظام تک کرسی را به سود کشور نمی دانند و به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی تاکید می کنند.

آگاهان سیاسی می گویند که حکومت با محول کردن مساله تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی به جانب کمیسیون انتخابات، از زیر بار انتقاد مردم گریز می کند. دیده شود که کمیسیون انتخابات سیستم تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی را تایید می کند یاخیر.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top