خواست رییس جمهور غنی از جوانان؛ با فساد و بی عدالتی مبارزه کنین

رییس جمهور غنی از جوانان کشور خواسته است که با فساد و بی عدالتی در کشور مبارزه کنند. رییس جمهور غنی در دیدار با شماری از جوانان در ارگ ریاست جمهوری تاکید کرده است، که  جوانان نسل تحول، وصل، ثبات، وحدت ملی و نسل تساوی مرد و زن و همچنان نسل ارتباط میان  کوچی، ده نشین و شهرنشین  می باشند. در خبرنامه ای دفتر رسانه ای ریاست جمهوری آمده است، که رییس جمهور غنی، شام روز دوشنبه با شماری از دانشجویان دانشگاه های کابل در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و از آنان خواسته است، تا بر ضد فساد و بی عدالتی مبارزه کنند. رییس جمهور غنی در  این دیدار، دور کردن فقر در کشور را وظیفه جوانان خوانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top