ریاست اجرایی به مناسبت پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شب شعر برگزار کرد

به مناسبت پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، در ریاست اجرایی شب شعر برگزار شد. در این محفل سخنرانان به ستایش از رشادت های قهرمان ملی کشور شعر خواندند. عبدالله عبدالله رییس اجرایی در این محفل از علاقه مندی قهرمان ملی کشور به شعر سخن گفت و افزود که در اوج خستگی نیز شهید مسعود از کتاب خواندن دوری نمی کرد.

شعر بخشی از داشته های فرهنگی یک جامعه است. شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور آن گونه نزدیکانش در دوران جهاد و مقاومت ملی حکایت می کنند، با شعر دل بستگی فراوانی داشته است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در اوج بحران و خستگی نیز از خواندن کتاب و شنیدن شعر دوری نمی کرد.

قهرمان ملی کشور تحت رهبری رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین ربانی در مقابله با رژیم طالبان سال های سختی را پشت سرگذشتاند. در این مدت به جز چند کشور حامیان این رژیم، شهید صلح کشور به عنوان رییس جمهوری کشور شناخته می شد و همه ساله در مجمع عمومی این سازمان به نمایندگی از کشور شرکت می کرد.

شهید احمد شاه مسعود به تعبیر شماری از آگاهان بیرونی، بدون نفرت می جنگید و ممکن علاقه او به شعر سبب شده بود که در مقابل دشمن هم نفرت نداشته باشد.

بر علاوه شب شعر نمایشگاه عکس دوره های جهاد و مقاومت ملی نیز در ریاست اجرایی برگزار شده است. در این نمایشگاه عکس های از قهرمان ملی کشور که در این دوره ها ضبظ شده است، به نمایش گذاشته شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top