نمایندگان کوچی ها در مجلس: حکومت به وضعیت کوچی ها در کشور توجه نکرده است

نمایندگان کوچی ها در مجلس می گویند که حکومت تاکنون در راستای بهبود زندگی این قشر کار موثر انجام نداده است. آنان مساعد نبودن زمینه آموزش و پرورش و عرضه نشدن خدمات صحی را از مشکلات اساسی کوچی ها عنوان می کنند.

نمایندگان کوچی ها در مجلس نمایندگان، نشستی را تحت عنوان پیگیری مشکلات کوچی ها و رسیدگی به آن در کابل برگزار کرده اند. شماری از این نمایندگان می گویند که هم اکنون کوچی ها در سراسر کشور در وضعیت بدی زندگی می کنند و حکومت در راستای رسیدگی به مشکلات آنان کم توجهی می کند. دلاور فیضان نماینده کوچی ها در مجلس نمایندگان می گوید که مساعد نبودن زمینه های آموزش و پرورشی و دسترسی نداشتن به خدمات صحی از مشلات اصلی فرا راه کوچی ها است و باید حکومت به این مساله توجه جدی کند.

ازسویی هم، میا گل وثیق رییس فرهنگی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری می گوید که رسیدگی به مشکلات و بهبود زندگی کوچی ها از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی است. آقای وثیق می افزاید که حکومت در راستای بهبود وضعیت زندگی کوچی ها ارداه قوی دارد.

شیوه زندگی کوچی‌ها باعث شده است که از امکانات بهداشتی و رفاهی محروم شوند و در صحنه سیاسی حضور کمرنگ داشته باشند. درحال حاضر کوچی‌ها ده نماینده در مجلس نمایندگان دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top