وزیر امور خارجه کشور با سفیر جدیدالتقرر هالند مقیم کابل دیدار تعارفی کرد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور پس از چاشت امروز با سفیر جدیدالتقرر کشور شاهی هالند مقیم کابل دیدار تعارفی کرد. در این دیدرا وزیر امور خارجه کشور، پیرامون آمادگی های حکومت برای اشتراک در نشست بروکسل به سفیر هالند معلومات داد.

سفیر هالند از پیشرفت ها در افغانستان و دستآوردهای اخیر حکومت وحدت ملی ابراز خرسندی کرده و از تعهد کشورش برای ادامه همکاری ها در ساحات مختلف با افغانستان اطمینان داده  است.در همین حال، وزیر امور خارجه با سفیر کشور شاهی ناروی مقیم کابل نیز دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف به توسعه همکاری میان افغانستان و ناروی تاکید کردند.در این دیدار وزیر امور خارجه، با اشاره به همکاری های ناروی با افغانستان در چندین دهه اخیر، دوستی میان دو کشور را دارای پیشینه طولانی خوانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top