وزیر مخابرات: طرح دسترسی باز به خدمات بهتر مخابراتی آماده شده است

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طرح دسترسی باز به منظور بهبود خدمات انترنتی را در کشور آماده کرده است. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با اجرایی شدن این طرح، زیربنای سکتور مخابرات از انحصار حکومت و سکتور خصوصی بیرون و زمینه رشد این سکتور بیشتر فراهم می شود.

در بیشتر از پانزده سال گذشته، سکتور مخابرات کشور رشد چشم گیر داشته است. هم اکنون بیشتر از ۲۰ میلیون کاربر تلفون همراه و اضافه تر از شش میلیون کاربر انترنت در کشور وجود دارد. به همین هدف، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به همکاری وزارت اقتصاد و تجارت کارگاه یک روزه را به منظور بهسازی زیربناهای سکتور مخابرات در کابل برگزار کرده است. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات می گوید که با اجرایی شدن این طرح زمینه تجارت و سرمایه گزاری در کشور بهبود خواهد یافت و سرمایه های بیشتری خصوصی در سکتور مخابرات جلب خواهد شد و نرخ خدمات مخابراتی و انترنتی باسطح درآمد و توان خرید مشتریان بیشتر مطابقت پیدا خواهد کرد.

به گفته ی مسوولان وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، این طرح در هماهنگی با شرایط جهانی مخابرات و اهداف توسعه پایدار ملل متحد آماده شده است و هدف کلی آن سرعت بخشیدن به عرضه بهتر خدمات مخابراتی و انترنتی در سراسر کشور است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top