قانون جدید انتخابات و نماهای تازه یی از اصلاحات

متن پیش نویس قانون تازه ی انتخابات که مواد دگرگونی در خود دارد، دی روز در نشست کابینه مورد بحث بوده و پس از بررسی آن توسط کمیته ی موظف شده، برای بار دوم به میز کابینه خواهد نشست. از جمله تازه گی های این قانون، اختصاص یک کرسی برای اهل هنود در پارلمان و رسیدن میزان سهم زنان در شوراهای ملی، ولایتی و ولسوالی ها به ۲۵ درصد است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top