حمله طالبان بر ولسوالی وانت وایگل نورستان عقب زده شد

 

حملات تهاجمی افراد وابسته به گروه طالبان بر بخش هایی از ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان عقب زده شده است. حافظ عبدالقیوم والی نورستان می گوید که هم اکنون درگیری میان نظامیان کشور و هراس افگنان در بخش های این ولسوالی به شکل پراگنده ادامه دارد.

صبح روز (یکشنبه ۲۴ اسد/مرداد) افراد وابسته به گروه طالبان حملات تهاجمی را به بخش هایی از ولایت نورستان آغاز کردند. والی نورستان می گوید که ده ها ‌طالب مسلح، صبح روز یکشنبه بر بخش هایی از ولسوالی وانت وایگل این ولایت حمله کردند، اما در پی مقاومت سخت نظامیان کشور عقب نشینی کردند. والی نورستان می افزاید که افراد وابسته به گروه طالبان از چهار سمت بر مرکز ولسوالی وانت وایگل حمله کردند، اما با مقاومت سخت نیروهای امنیتی کشور مواجه شدند. به گفته والی نورستان، شماری زیادی از افرادخارجی در این حمله حضور دارند و آنرا رهبری می کنند. والی نورستان تصریح می کند که هنوزهم درگیری میان دو طرف به شکل پراگنده ادامه دارد و تلفات سنگینی بر هراس افگنان وارد شده است. آقای عبدالقیوم از حکومت مرکزی می خواهد که برای سرکوب هراس افگنان به این مناطق قوای هوایی اعزام کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top