صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی روز جهانی جوانان را تبریک گفته است. در این پیام آمده است: سرمایه گزاری ثمر بخش یک جامعه، در حقیقت سرمایه گزاری در راستای آموزش و پرورش جوانان و برنامه ریزی در جهت تحقق خواست ها و نیاز های آنان است. […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی روز جهانی جوانان را تبریک گفته است. در این پیام آمده است: سرمایه گزاری ثمر بخش یک جامعه، در حقیقت سرمایه گزاری در راستای آموزش و پرورش جوانان و برنامه ریزی در جهت تحقق خواست ها و نیاز های آنان است.

در پیام صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه کشور آمده است دوازدهم اگست که سال ها قبل از طرف یونسکو با اندیشه‌ “ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان”، به نام روز جهانی جوانان نامگذاری شده است، تبریک می گوید.

آقای ربانی تاکید کرده است که دولت و نهاد های مربوط باید به مسایل بنیادین جوانان، علمی و با آینده نگری نگاه کنند. آقای ربانی گفته است: “متأسفانه همان گونه که تداوم جنگ همه روزه بیشترین قربانی را از جوان های ما می گیرد، کمبود زمینه های تحصیلی و بازماندن شماری از جوان ها از آموزش و تحصیل، بیکاری و بی توجهی به مشارکت و حضور مؤثر آن ها در سطوح مختلف بدنه نظام، اعتیاد و مواد مخدر، سرمایه اصلی کشور ما را که جوانان اند، تهدید می کنند”.

به باور رییس جمعیت اسلامی ا فغانستان، یکی از دلایل اصلی ازدیاد فرار جوانان از کشور طی سال های اخیر، ناامیدی آنان نسبت به آینده و بی توجهی به خواست ها و نیاز های طبیعی آنان بوده است. صلاح الدین ربانی ابراز امیداواری کرده است که نهادهای مربوط، پس از این به مسایل جوانان نگاه معطوف به آینده و علمی داشته باشند تا زمینه های مناسب برای آنان ایجاد شود.