مسعود: نهاد های حکومتی باید تخصصی شوند

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید که اداره های حکومتی باید تخصصی شوند. آقای مسعود، موجودیت اداره های موازی در کشور را مانع اصلی اصلاحات حکومتی عنوان می کند.

حکومت وحدت ملی به پیش کش کردن حکومتداری خوب و مبازه بافساد در کشور تاکید کرده است. روی این هدف، نشستی تحت عنوان “نقش اصلاحات در بهبود عرضه خدمات” از سوی احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در کابل برگزار شده است. آقای مسعود می گوید که شماری از وزارت خانه ها در ارایه‎ای خدمات به شهروندان کشور تاکنون ناکام استند. نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید می کند که اداره های موازی در کشور باید برداشته شود و روند حکومت داری در کشور تخصصی گردد.

در همین حال مایکل هارتمن سر پرست دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان، فساد اداری را یکی از چالش های بزرگ فرا راه حکومت وحدت ملی می داند و می گوید که حکومت در مبارزه با فساد ناکام مانده است. آقای هارتمن هشدار می دهد که اگر جلوی فساد اداری در افغانستان گرفته نشود، این کشور به توسعه دست نخواهد یافت.

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، مساله ساده سازی کارها در اداره های حکومتی را نیز یکی از نیاز های دست یافتن به اصلاحات دراین اداره ها می داند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top