وزارت احیا و انکشاف دهات ۴۰ درصد بودجه توسعه‎ای خود را مصرف کرده است

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که از آغاز سال مالی تاکنون ۴۰ درصد بودجه ای توسعه ای این وزارت به مصرف رسیده است. سخنگوی این وزارت می گوید که از آغاز سال مالی تاکنون بیش از ۶ هزار پروژه توسعه‎ای در ۳۴ ولایت کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

از آغاز سال مالی تاکنون هفت ماه می گذرد و وزارت احیا و انکشاف دهات از مصرف شدن ۴۰ درصد بودجه توسعه‎ای این وزارت در این مدت خبر می دهد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که از آغاز سال مالی تاکنون ۶۵۵۴ پروژه توسعه‎ای در ۳۴ ولایت کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، از تکمیل شدن کار باز سازی تنگی توخچی ولایت ننگرهار و آغاز کار بازسازی تنگی تاشقرغان ولایت سمنگان نیز خبر می دهد. آقای رستمی می گوید که باز سازی تنگی تاشقرغان بیش از ۱۷۰ میلیون افغانی هزینه بر می دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود.

در حالی مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات از مصرف شدن ۴۰ درصد بودجه‎ای توسعه‎ای این وزارت خبر می دهند که سال های قبل باتمام شدن سال مالی، بسیاری از واحد های بودجه‎ای نمی توانستند بودجه‎ای توسعه‎ای شان را به مصرف برسانند.

نوشته‌های مرتبط


Top