اتاق تجارت و صنایع: وضعیت کار و بار در کشور رو به بهبود است

مسوولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که میزان کار و بار در سه ماه نخست سال روان خورشیدی رو به بهبود است. یافته های چهار سروی که از سوی اتاق تجارت و صنایع در یک سال گذشته انجام شد، نشان می دهد که با وجود چالش های امنیتی، فساد اداری در گمرک ها و نبود زیر بناها وضعیت کار و بار در کشور، سیر صعودی را به خود گرفته است.

روز (سه شنبه ۵اسد/مرداد) اتاق تجارت و صنایع در نشستی در کابل، نتایج چهار سروی که در مدت یک سال گذشته با برقراری تماس های تلفونی با شش صد نفر انجام شده است را ارایه کرد. نتایجی که خوشبینی ها و نگرانی ها را با خود دارد. این سروی در ولایت های کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار و هرات راه اندازی شده بود که هدف آن، بررسی وضعیت کار و بار و شناسایی روند رشد تولیدات داخلی خوانده شده است. عتیق الله نصرت رییس اجرایی اتاق تجارت و صنایع با خوشبینی از بهبود وضعیت کار و بار در کشور می گوید که با وجود چالش ها، امیدواری ها برای رشد سرمایه گذاری و بهتر شدن وضعیت کار و بار در کشور بیشتر شده است.

بر بنیاد این سروی ولایت های کندهار، هرات و ننگرهار از وضعیت خوب کار و بار برخوردار است و بر عکس، روند کار و بار در ولایت های کابل و بلخ نگران کننده خوانده شده است.

به گفته مسوولان اتاق تجارت و صنایع نبود امنیت، نبود بازار برای کالاها، فساد اداری، نبود زیر بناها و عدم دسترسی به منابع مالی از چالش های است که سرمایه گذاران را در کشور با مشکل رو برو کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top