تعطیلات تابستانی شورای ملی به تعویق افتاد

تعطیلات تابستانی اعضای شورای ملی به خواست رییس جمهور غنی به تعویق افتاده است. رییس مجلس سنا می گوید که رییس جمهور از سناتوران خواسته است تا زمانی که برخی قوانین مهم را تصویب نکرده اند به تعطیلات تابستانی نروند.

قرار بود در اخیر همین هفته، اعضای شورای ملی به تعطیلات تابستانی بروند. به اساس قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت دارد که در موارد ضروری از شورای ملی بخواهد تا تعطیلات شان را به تعویق بیاندازد. فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا می گوید که رییس جمهور از سناتوران خواسته است تا زمانی که برخی قوانین مهم را تصویب نکرده اند به تعطیلات تابستانی نروند. رییس مجلس سنا، هرچند قوانین از تصویب باز مانده را مشخص نمی کند، اما می گوید که قرار است این قوانین فردا از سوی مجلس نمایندگان تصویب و به مجلس سنا فرستاده شود. آقای مسلمیار می گوید که نشست فوق العاده این مجلس روی قوانینی که رییس جمهور تصویب آن را خواستار شده، به روز یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. رییس مجلس از سناتوران نیز می خواهد که بر اساس خواست رییس جمهور و تأکید وی در تصویب این قوانین تا روز یک شنبه به ولایت های خود سفر نکنند.

با این همه معاون دبیر مجلس سنا می گوید که این مجلس در نیمه‎ای اول سال ششم دوره شانزده‌هم کاری خود ۱۹ طرح قانون و هشت تفاهمنامه بین المللی را تصویب کرده است. به گفته وی، این مجلس ۳۱۲ مورد شکایت مردم را نیز بررسی کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top