اتاق تجارت و صنایع: میزان تجارت میان افغانستان و ایران در حال افزایش است

نخستین نمایشگاه مشترک صنایع کوچک و ماشین آلات تولیدی افغانستان و ایران در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه، نزدیک به پنجاه شرکت محصولات خود را به نمایش گذاشته اند. مسوولان  اتاق تجارت و صنایع می گویند که با گذشت هر روز میزان تجارت میان ایران و افغانستان افزایش می یابد.

شماری از بازرگانان ایران و افغانستان محصولات خود را در نمایشگاهی در کابل به نمایش گذاشته اند. این نمایشگان از سوی اتاق تجارت و صنایع در کابل برگزار شده است. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع کشور می گوید که این نخستین نمایشگاه مشترک صنایع کوچک و ماشین آلات تولیدی افغانستان و ایران است. نزدیک به پنجاه شرکت افغانستان و ایران در این نمایشگاه اشتراک کرده و محصولات خود را به نمایش گذشته اند. آقای الکوزی می گوید که با گذشت هر روز میزان تجارت میان افغانستان و ایران افزایش می یابد.

هم اکنون میزان تجارت میان افغانستان و ایران نزدیک به دو میلیارد دالر می رسد که از این میان، ۱٫۹ میلیارد دالر آن واردات و ۳۰ میلیون دالر آن صادرات است.

تاجران هر دو کشور که در این نمایشگاه محصولات خود را به نمایش گذشته اند، از برگزاری همچو نمایشگاه ها استقبال می کنند.

این نمایشگاه به مدت سه روز به روی بازدید کنندگان باز است.

نوشته‌های مرتبط


Top