مراد: بیش از ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند

وزیر اقتصاد با نگرانی از افزایش بیکاری و فقر در کشور می گوید که هم اکنون بیش از سی درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.

فقر و بیکاری دو پدیده ی که شماری از شهروندان کشور را مجبور کرده است تا کشور را ترک و رهسپار کشور های اروپایی شوند. شماری از آنان اما بی خبر از اینکه خواب رسیدن به اروپا و زندگی مرفه را برای همیش دفن می کنند و در آب های شور یونان غرق می شوند و شماری هم با هزاران مشکل خود را به اروپا می رسانند. در این میان شماری هم در کشور باقی مانده اند که فقر و بیکاری زندگی شیرین را به کام شان تلخ کرده است. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور این وضعیت را نگران کننده می خواند و می گوید که هم اکنون بیش از سی درصد مردم در کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

درهمین حال شماری از باشندگان پایتخت بیکاری را عامل اصلی مشکلات به وجود آمده فرا راه جوانان کشور می دانند و از حکومت می خواهند که برای رسیدگی به معضل بیکاری در کشور توجه بیشتر کند.

این در حالیست که به اساس تازه ترین ارقام ارایه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، هم اکنون بیش از ده میلیون شهروند کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و با این پدیده دست و گریبان اند.

نوشته‌های مرتبط


Top