نمایشگاه حمایت از محصولات داخلی در کابل برگزار شد

نمایشگاه حمایت از تولیدات داخلی در باغ بابر در کابل برگزار شده است. مسوولان برگزاری این نمایشگاه برنهادینه شدن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی تأکید می کنند.

استفاده از تولیدات داخلی در راستای رشد اقتصاد کشور و کاهش میزان وابستگی به تولیدات خارجی با اهمیت گفته شده است. به همین هدف روز (پنج شنبه ۲۴سرطان/تیر) در باغ بابر کابل، نمایشگاهی به هدف حمایت از محصولات داخلی برگزار شده است. نصیر رشتیا مسوول برگزاری این نمایشگاه با تاکید برنهادینه شدن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی می گوید که حمایت از تولیدات داخلی میزان بیکاری در کشور را کاهش خواهد داد.

درهمین حال شماری از مسوولان شرکت های تولیدی از حکومت و شهروندان کشور می خواهند که از تولیدات داخلی حمایت کنند.

نمایشگاه حمایت از محصولات داخلی در کشور درحالی برگزار می شود که بیش از ۹۶ درصد مواد مورد نیاز مردم افغانستان از کشورهای خارجی وارد می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top