افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شده است

مسوولان وزارت تجارت گویند که افغانستان هم اکنون تمام معیار های لازم را به هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده کرده است و با پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند به مشکلات بازرگانی و ترانزیتی اش با کشورهای منطقه پایان دهد. سخنگوی این وزارت می گوید که در آینده نزدیک بسته ای تکمیلی برای نهایی سازی عضویت افغانستان به این سازمان به ژنف فرستاده می شود. در همین حال شماری از آگاهان با استقبال از این عضویت افغانستان در این سازمان را گامی در راستای رفتن افغانستان به خود کفایی اقتصادی می دانند.

افغانستان پس از سال ها انتظار به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی یا “دبلیو تی او” در آمد. این سازمان عضویت افغانستان را رویدادی “تاریخی” عنوان کرده است.به باور اعضای سازمان تجارت جهانی این کار می تواند به تقویت اقتصاد و برقراری صلح در کشورکمک کند. مسوولان وزارت تجارت و صنایع تاکید دارند که افغانستان با به دست آوردن عضویت سازمان تجارت جهانی یه حیث یک کشور کمتر توسعه یافته می تواند از امتیازات بهتری اقتصادی در چهارچوب این سازمان استفاده کند.

سخنگوی این وزارت با خوشبینی از عضویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی می گوید که ، افغانستان هم اکنون تمام معیار های لازم  سازمان تجارت جهانی را پوره کرده است.

در همین حال شماری از آگان با استقبال از این کار پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی را گامی در راستای رفتن افغانستان به خود کفایی اقتصادی می دانند.

چندی پیش هم اعضای  مجلس نمایندگان و مجلس سنا، سند پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی را نیز تایید کرده اند. این در حالیست که افغانستان از سال ۲۰۰۹ برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تلاش می کرد. عضویت افغانستان  در این سازمان باعث می شود که کالاهای تولیدی و صادراتی افغانستان با تعرفه های کم و به آسانی وارد بازار آزاد جهانی شود و برای واردات به این کشور نیز سهولت های زیادی ایجاد می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top