وزیر احیا و نکشاف دهات:بیش از پنج هزار پروژه در سراسر کشور تطبیق شده است

وزیر احیا و انکشاف دهات نا امنی در شماری ازمناطق و مداخله شماری زورمند را یکی از عوامل تطبیق نشدن بموقع پروژه ها توسعه ای در برخی ازمناطق کشور عنوان می کند و می گوید که، در شش ماه اول سال جاری بیش از پنج هزار پروژه در سراسر کشور تطبیق شده است. وی می گوید بعد از این به کسی اجازه مداخله در کار پروژه های توسعه ای  را نخواهد داد. وزیر احیا و انکشاف دهات، با تأکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری، مسوولان پیشین این وزارت را به خیانت متهم می کند.

وزیر احیا و انکشاف دهات جهت پاسخ دهی به پرسش هایی اعضای مجلس سنا، در نشست روز یکشنبه این مجلس حضور یافت.  وزیر احیا انکشاف دهات می گوید که، در شش ماه اول سال جاری بیش از پنج هزار پروژه توسعه ای در سراسر کشور تطبیق شده است. وی، نا امنی و مداخله زورمند در برخی از مناطق کشور در کار ساخت پروژه ها را یکی از عوامل تطبیق نشدن بموقع پروژه ها عنوان می کند و می گوید که، پس از این به کسی اجازه  مداخله در  کار پروژه های توسعه ای را نخواهد داد.

وزیر احیا و انکشاف دهات با تأکید بر مبارزه جدی علیه فساد اداری، مسوولان پیشین این وزارت را به خیانت متهم می کند.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا، از بهر رعایت نشدن انکشاف متوازن پروژه ها در شماری از ولایت ها انتقاد می کنند.

در حالی وزیر احیا و انکشاف دهات از تطبیق شدن بیش از پنج هزار پروژه توسعه ای در سراسر کشور سخن می گوید که، شهروندان کشور همواره از حیف و میل شدن پول پروژه های توسعه ای در شماری از مناطق کشور انتقاد می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top