از روز جهانی قدس در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی قدس طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. شماری از عالمان دین از کشور های اسلامی می خواهند که در برابر ظلم که از سوی رژیم اسرایل در فلسطین جریان دارد خاموشی اختیار نکنند.

اشغال فلسطین قبله ی نخست مسلمانان از سوی رژیم اسراییل، ناگوار ترین و تلخ ترین حادثه ای است که تاریخ اسلام تاکنون به خود دیده است. روز جهانی قدس مناسبتی است که همه ساله، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از سوی شماری از کشور های اسلامی در حمایت از ملت فلسطین برگزار می‌ شود. شماری از عالمان دینی با راه اندازی همایشی در کابل، حمایت از ملت فلسطین را از جمله ی اولویت های مسلمانان جهان می دانند. مولوی حبیب الله حسام عالم دین می گوید که کشور های اسلامی نباید در برابر ظلم رژیم اسرائیل در برابر ملت فلسطین خاموشی اختیار نکنند. آقای حسام آمریکا را به همکاری با رژیم اسرایل متهم می کند و از این کشور می خواهد که از همکاری با رژیم اسرایل دست بردارد.

بیت المقدس قبله نخست مسلمانان، جای که پیامبر بزرگ اسلام پس از هجرت به مدینه، مدت هفده ماه را بسوی آن نماز ادا می کرد. این درحالست که پس از فروپاشی حکومت اسلامی در ترکیه، فلسطین در قرن بیستم از سوی رژیم اسرایل اشغال شد و تا کنون تحت استعمار این رژیم قرار دارد

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top