اتاق تجارت و صنایع به ده هزار خانواده بی بضاعت در کابل مواد غذیی توزیع کرد

اتاق تجارت و صنایع با همکاری شماری از شرکت های خصوصی به ده هزار خانواده بی بضاعت در کابل مواد غذایی توزیع کرد.

رمضان ماه تعاون و همکاری است. در ماه مبارک رمضان دارنده گان به ناداران کمک می کنند. به همین منظور، اتاق تجارت و صنایع با همکاری شماری از شرکت های خصوصی به ده هزار خانواده بی بضاعت در کابل مواد غذایی توزیع کرده است. صیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید که این برنامه را به احترام ماه مبارک رمضان در مرکز و ولایت های کشور روی دست گرفته اند. آقای پسرلی از تاجران و نهاد های خیریه می خواهد که در ماه مبارک رمضان دست مستمندان را بگیرند.

این درحالیست که در ولایت های ننگرهار، کندهار، هرات و مزارشریف نیز از سویی اتاق تجارت و صنایع به ۲۰ هزار خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top