اوضاع افغانستان در یک نشست فوق العاده سازمان ملل متحد بررسی شد

اوضاع افغانستان در یک نشست فوق العاده ای شورای امنیت سازمان ملل متحد به بررسی گرفته شده است. فرستاده سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفته است که حکومت افغانستان با مشکل های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سال ۲۰۱۶ میلادی روبرو خواهد بود.

نیکولاس هایسم فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان روز (سه شنبه ۱سرطان/تیر) گزارش تازه خود از وضعیت امنیتی و اجتماعی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کرد. دراین گزارش، مذاکرات گروه هماهنگی چهارجانبه پیرامون چگونگی تامین صلح در افغانستان ناکام خوانده شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که افغانستان با ادامه چالش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سال ۲۰۱۶ میلادی روبرو خواهد بود.

در این گزارش آمده است که وضعیت امنیتی همراه با تلفات غیر نظامیان در بد ترین وضع خود از سال ۲۰۰۱ بدین سو قرار داشته است. در این گزارش، از ناامنی و حملات انتحاری در روزهای اخیر در ولایت بدخشان و کابل نیز یاد آوری شده است. محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد پاکستان را متهم کرده است که در پیکار باهراس افگنی صادق نیست و این امر سبب گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان شده است.

درگزارش سازمان ملل متحد از پروژه های انکشافی مانند بند سلما، کاسا یک‌هزار، تاپی و توسعه ای بندر چابهار ستایش شده و گفته شده است که تطبیق این پروژه ها می تواند افغانستان را در دراز مدت به مرکز تجارت منطقه‌ای مبدل کند.

نوشته‌های مرتبط


Top