راه اندازی کار زار بین المللی برای سرمایه گزاری در کشور

اداره حمایت از سرمایه گزاری، کار زار بین المللی سرمایه گزاری در کشور را راه اندازی کرده است. مسوولان این اداره، هدف این برنامه را معرفی افغانستان به مثابه مکان مناسب برای سرمایه گزاری در منطقه و جهان عنوان می کنند.

اداره حمایت از سرمایه گزاری افغانستان تلاش هایی را برای چگونگی رشد و توسعه ای تجارت در کشور به راه انداخته است. در تازه ترین اقدام، مسوولان این اداره از راه اندازی کار زار بین المللی برای سرمایه گزاری در کشور خبر می دهند. محمد قربان حقجو رییس اداره حمایت از سرمایه گزاری می گوید که هدف این برنامه معرفی افغانستان به مثابه مکان مناسب برای سرمایه گزاری در منطقه و جهان است. آقای حقجو می افزاید که این امر سبب گسترش سرمایه گزاری و رونق بیشتر کسب کار در کشور خواهد شد.

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت رشد سکتور خصوصی را در راستای تامین امنیت در کشور با اهمیت می خواند و اطمینان می دهد که امنیت سرمایه گزاران در کشور تامین خواهد شد.

در حالی مسوولان اداره حمایت از سرمایه گزاری کار زار بین المللی جلب سرمایه گزاری در کشور را راه اندازی کرده است که مسوولان اتاق های تجارت و صنایع کشور از کاهش چند درصدی میزان صادرات در سال جاری خبر می دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top