تأکید ناتو به حضور دوامدار در افغانستان

کشورهای عضو ناتو در نظر دارند حضور نیروهای شان در پایگاه‌های منطقه یی در افغانستان را حفظ کنند. دبیر کل ناتو روز چهار شنبه در نشست وزیران دفاع این پیمان با تأکید بر حضور دومدار در افغانستان گفته است که، ناتو با حضور منطقه ای به مشورت دهی، آموزش و کمک به نظامیان افغانستان ادامه خواهد داد. در همین حال، حکومت افغاستان با استقبال از حضور دومدار ناتو، از این پیمان می خواهد که به نظامیان کشور در کار سرکوب هراس افگنان همکاری بیشتر کند.

قرار است تا سه هفته دیگر نشست سران ناتو در وارسا مقر این سازمان در کشور پولند برگزار شود. انتظار می رود که سران ناتو درنشست وارسا به کمک پنج میلیارد دالری شان تا سال دوهزار و بیست به نظامیان افغانستان تعهد کنند. دبیرکل ناتو روز چهارشنبه در ختم کنفرانس وزیران دفاع این پیمان گفته است که، چندین کشور تعهد کرده اند در سال آینده سربازان خود را در افغانستان حفظ کنند.

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو می گوید که، ما با حضور منطقه ای خود به مشورت دهی، آموزش و کمک های مالی به نظامیان افغانستان ادامه می دهیم. توافق که در مورد افغانستان کرده ایم همین است که، به مأموریت حمایت قاطع ادامه خواهیم داد.

درهمین حال، شورای امنیت ملی ریاست جمهوری می گوید که، حکومت برای جلب کمکهای ناتو در نشست وارسا و بروکسیل تمام آمادگی های را روی دست دارد.

از سویی هم، وزارت دفاع ملی همکاری جامعه جهانی برای سرکوب هراس افگنان در کشور را یک نیاز می داند و از پیمان ناتو می خواهد که، به نظامیان کشور در کار سرکوب هراس افگنان همکاری بیشتر کند.

اما آیا تا زمانی که لانه های امن تروریستان در منطقه خشکانده نشود، همکاری ناتو در کار سرکوب هراس افگنان زمان گیر نخواهد شد.

در حالی پیمان ناتو به ادامه حضور شان در افغانستان در سال آینده تأکید می کنند که، پیش از این باراک اوباما رییس جمهور امریکا به سربازان امریکایی مستقر در افغانستان دستور داده بود که، به نظامیان افغانستان در کار سرکوب هراس افگنان کمک کنند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top