وزیر تجارت: میزان وابستگی اقتصادی کشور از پاکستان کاهش یافته است

وزیر تجارت و صنایع با مهم خواندن نقش بندر ترانزیتی چابهار برای رشد اقتصادی کشور، افتتاح این بندر را بدیل خوب برای بندر تجارتی کراچی می داند. آقای رسا می گوید که با افتتاح بندر چابهار میزان وابستگی اقتصادی افغانستان به پاکستان کاهش یافته است.

مجلس سنا، وزیر تجارت و صنایع را جهت پاسخ گویی به پرسش سناتوران در پیوند به چگونگی پیشرفت کار در بندر ترانزیتی چهابهار به نشست روز (سه شنبه ۲۵جوزا/خرداد) این مجلس فرا خواند. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع با مهم خواندن نقش بندر ترانزیتی چابهار برای رشد اقتصادی کشور، افتتاح این بندر را بدیل خوب برای بندر تجارتی کراچی می داند. آقای رسا می گوید که با افتتاح بندر چابهار، میزان وابستگی اقتصادی افغانستان به پاکستان کاهش یافته است. وزیر تجارت تاکید می کند که بندر چابهار می تواند برای رشد اقتصاد کشور موثر تمام شود.

بندر ترانزیتی چابهار یکی از بندر های است که کشورهای آسیای میانه را از طریق افغانستان به جنوب آسیا به ویژه هند وصل می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top