فعالان حقوق زن: آزار و اذیت زنان در ارگانهای امنیتی نگرانی کننده است

شماری از فعالان حقوق زن از افزایش آزار و اذیت زنان در ارگانهای امنیتی کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که نبود تشناب های زنانه و اتاق های تبدیل لباس از مشکل های عمده زنان است.

هم اکنون یک هزار زن در ارتش ملی، سه هزار زن در پلیس ملی و هفت صد زن در امنیت ملی اجرای وظیفه می کنند. چگونگی برخورد با این زنان در ارگانهای امنیتی همواره نگرانی های را به همراه داشته  است. شماری از فعالان حقوق زن از افزایش سطح اذیت و آزار زنان در ارگانهای امنیتی شکایت می کنند. شهلا فرید فعال حقوق زن می گوید که نبود تشناب های زنانه و اتاق های تبدیل لباس از مشکلات است که زنان با آن دست و پنجه نرم می کنند. این فعال خقوق زن از حکومت می خواهد که برای درج شکایت زنان در ارگانهای امنیتی یک مرکز ایجاد کند.

در همین حال ظاهر عظیمی رییس جندر وزارت دفاغ ملی آزار و اذیت زنان در ارگانهای امنیتی را می پذیرد، اما می گوید که تلاش ها برای از میان برداشتن این مشکلات جریان دارد.

این در حالیست که شماری از شهروندان کشور نیز از حکومت می خواهند که برای تامین عزت و آبروی زنان در ادارات دولتی تلاش کند.

نوشته‌های مرتبط


Top