نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شدند

نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی آنان، از اعضای مجلس خواست که به آنان رای تایید بدهند.

پس از ماه ها انتظار روز (چهار شنبه ۱۹جوزا/خرداد) نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی برای کسب رای تایید به مجلس نمایندگان معرفی شدند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، هنگام معرفی آنان به مجلس با اشاره به وضعیت کنونی کشور، از نمایندگان مردم خواست که به این دو نامزد رای تایید بدهند. آقای دانش شماری از حلقات استخباراتی منطقه را متهم کرد که در افغانستان مسایل قومی را دامن می زنند و از اعضای مجلس خواست تا اتحاد خانه ملت و دولت را حفظ کنند.

معاون دوم ریاست جمهوری رای تایید به نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی در شرایط کنونی را به نفع صلح و ثبات دانست و گفت که این امر می تواند مسیر جنگ را کوتاه و زمینه صلح و آرامش در کشور را فراهم کند.

این در حالیست که پیش از این مجلس نمایندگان به معصوم ستانکزی که نامزد وزارت دفاع ملی بود، رای تایید نداده بود. دیده شود که این بار اعضای مجلس به او به عنوان نامزد ریاست عمومی امنیت ملی رای تایید می دهند یاخیر.

نوشته‌های مرتبط


Top