دانش: تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده است

ریاست جمهوری از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در وقت تعیین شده آن خبر می دهد. معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که تمام آمادگی های امنیتی، مالی و فنی برای انتخابات گرفته شده است.

بیش از یک ماه می شود که فرمان جدید تقنینی رییس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی کشور به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. با گذشت بیش از یک ماه هنوز هم نمایندگان روی این فرمان در کمیسیون ها بحث می کنند و هفته گذشته رییس مجلس نمایندگان گفت که موجودیت نواقص در این فرمان سبب شده است تا روی آن در کمیسیون ها بحث شود. طبق ماده ۹۷ قانون اساسی، مجلس نمایندگان نمی تواند رد و یا تصویب طرح پیشنهادی قوانین را بیش از یک ماه به تاخیر بیاندازد.

درهمین حال محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که تمام آمادگی های امنیتی، مالی و فنی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی گرفته شده است و حکومت متعهد است که آن را در سال روان خورشیدی برگزاری کند. پیش از این نیز شماری از نهاد های مدنی و احزاب سیاسی، اعضای مجلس نمایندگان را متهم کرده اند که فرمان جدید تقنینی رییس جمهور را به گروگان گرفته اند.

معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهور غنی در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد، از آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات خبر داده و خواهان کمک مالی و حمایت سیاسی جامعه جهانی از این روند شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top