شکایت باشندگان کابل از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان

باشندگان کابل شاکی اند که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قمیت مواد غذایی به شکل بی رویه در بازار ها بلند رفته است. همه ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قمیت مواد خوراکی در بازار های کشور به ویژه بازارهای کابل به شکل بی رویه بلند می رود. باشندگان کابل با نگرانی از افزایش قمیت ها، حکومت را متهم می کنند که در کار کنترل نرخ ها در بازار کم توجهی می کند. عباس یک باشنده کابل می گوید: “هرسال در ماه مبارک رمضان نرخ مواد خوراکی بلند می رود. دولت در این مورد هیچ برنامه درازمدت ندارد. ما از حکومت می خواهیم که در این زمینه توجه کند؛ زیرا توان اقتصادی مردم بسیار پایین است و آنها نمی توانند مواد مورد نیاز شان را خرید کنند”.

در همین حال شماری از مغازه داران در شهر کابل علت بلند رفتن مواد خوراکی را بلند رفتن ارزش دالر در برابر پول افغانی عنوان می کنند. این مغازه داران می گویند که آنها مواد را از خارج به دالر می خرند و ارزش دالر در مقابل پول افغانی بلند است، پس به همین دلیل نرخ مواد نیز بلند است.

در حالی باشندگان پایتخت از حکومت در کار کنترل نرخ ها در بازار انتقاد می کنند که شماری از عالمان دینی از بازرگانان کشور خواسته اند که در ماه مبارک در پایین آوردن قیمت ها و کمک به تهی دستان توجه لازم کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top