وزارت احیا و انکشاف دهات نمایشگاه تولیدات روستایی را در کابل برگزار کرد

نمایشگاه تولیدات روستایی در کابل برگزار شد. وزیر احیا و انکشاف دهات، برگزاری این نمایشگاه را برای معرفی تولیدات داخلی با اهمیت می خواند.

نمایشگاه تولیدات روستایی به هدف ترویج تولیدات داخلی در بازارهای کشور از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه، بیش از یکصد تن از بازرگانان روستایی از ولایت های مختلف به هدف معرفی تولیدات شان آمده اند. در این نمایشگاه صنایع دستی، قالین، گلیم، موادغذایی، اشیای تزینی، تولیدات صنعتی و سایر محصولات به نمایش گذاشته شده است. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که برگزاری این گونه نمایشگاه ها برای معرفی تولیدات داخلی کشور با اهمیت است. آقای درانی می افزاید که دولت زمینه تولیدات روستایی را برای بازرگانان کشور بیشتر می کند، تا آنها بتوانند تولیدات بیشتر به بازرا عرضه کنند.

در همین حال شماری از بازرگانانی که تولیدات شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند، بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید می کنند. آنان می گویند که استفاده از تولیدات داخلی به رشد این تولیدات و تشویق بازرگانان کمک می کند. این بازرگانان اما حکومت را متهم می کنند که در راستای تأمین امنیت آنان کم توجهی می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top