انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار

نمایندگان مجلس می گویند که حکومت در توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار، امتیازات کلان را به او در نظر گرفته است. آنان می گویند که با اساس موافقتنامه صلح با آقای حکمتیار، ۲۰ هزار جنگجوی حامی وی، در صفوف نظامیان کشور استخدام می شوند.

با آن که گفت‎گوهای صلح با گلبدین حکمتیار به آخر خط رسیده است. اما اکنون حرف و حدیث های از معامله پشت پرده با آقای حکمتیار به گوش می رسد. براساس گزارش ها، در این توافقنامه بیست هزار جنگجوی مربوط به حکمتیار با آمدن وی در کنار نظامیان کشور استخدام خواهند شد. این کار با واکنش تند اعضای مجلس نمایندگان روبرو شده است. حبیبه دانش عضو مجلس نمایندگان می گوید که امتیاز دهی به جنگجویان حامی حکمتیار غیر قانونی است و این مساله باعث نگرانی شهروندان کشور شده است. این عضو مجلس تاکید می کند که ملیشه سازی در کنار نظامیان کشور خطر ناک است و آینده صلح و ثبات را با تهدید مواجه می کند.

این در حالیست که مسوده توافقنامه صلح با آقای حکمتیار میان شورای عالی صلح و هیأت مذاکره کننده او به امضا رسیده است و گفته می شود که پسر ارشد آقای حکمتیار برای امضا و نهایی سازی این موافقتنامه با حکومت وحدت ملی، به کابل آمده است.

نوشته‌های مرتبط


Top