شکایت مغازه داران شهر کابل از دست فروشان روی جاده ها

شماری از فروشندگان تلفن های همراه از فروش تلفن ها به شکل غیرقانونی در بازارهای شهر کابل شکایت می کنند. به باور شماری از پایتخت نشینان کسانی که به دست فروشی تلفن های همراه مشغول اند مردم را فریب می دهند و تلفن های غیر اصلی را به جای اصلی به فروش می رسانند. حمید یک فروشنده تلفن های همراه می گوید دست فروشانی که روی جاده ها به شکل غیر قانونی دست به خرید و فروش تلفن های همراه می زنند به تجارت آنان صدمه وارد کرده است و این مساله سبب نگرانی آنان شده است. آقای حمید از حکومت می خواهد که جلوی چنین افراد را بگیرد.

اما شماری از دست فروشان که تلفن های همراه را به شکل غیرقانونی خرید و فروش می کنند، بیکاری در کشور را عامل اصلی این کار می دانند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top