برگزاری مسابقه کتابخوانی در کابل

شماری از نهاد های فرهنگی به مناست نیم شعبان مسابقه کتابخوانی را در کابل برگزار کرده اند. مسوولان نهاد های فرهنگی می گویند که، ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور را از اهداف اصلی این مسابقه عنوان می کنند. به گفته ی آنان،  در این مسابقه سه هزار نفر اشتراک کرده اند و نتایج آن هفته بعدی اعلام خواهد شد. آنان می گویند که، به برندگان این مسابقه جوایزی نیز در نظر گرفته شده است.

کم توجهی حکومت برای ایجاد زمینه های فرهنگ کتابخوانی از مشکل اصلی دانش آموزان و دانشجویان کشور خوانده می شود. شماری از نهاد های فرهنگی با انتقاد از دولت در راستای ایجاد زمینه های فرهنگ کتابخوانی در کشور، روز جمعه، به مناست نیم شعبان مسابقه کتابخوانی را در کابل برگزار کرده اند. مسوولان نهاد های فرهنگی می گویند که، ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور را از اهداف اصلی این مسابقه عنوان می کنند.

به گفته ی آنان،  در این مسابقه سه هزار نفر اشتراک کرده اند و نتایج آن هفته بعدی اعلام خواهد شد. آنان می گویند که، به برندگان این مسابقه جوایزی نیز در نظر گرفته شده است.

در همین حال، اشتراک کنندگان  این مسابقه از دولت می خواهند که، برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور تلاش  کند.

پیش از این نیز، شماری از مسوولان نمایشگاها از کم توجهی حکومت در راستای ایجاد زمینه ها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور انتقاد کرده بودند.

نوشته‌های مرتبط


Top