نگرانی باشندگان کابل از آلودگی محیط زیست در این شهر

باشندگان کابل از آلودگی هوای این شهر نگرانی می کنند. آنان می گویند که حکومت برای کاهش آلودگی در شهر کابل کم توجهی می کند. آلودگی های ناشی از محیط زیستی در شهر کابل بسیاری از باشندگان پایتخت را به بیماری های گونا گون مبتلا کرده است. احمد سمیر یک باشنده کابل می گوید که آلودگی هوا در پایتخت مردم را نگران کرده است. به گفته‎ی‎ آقای سمیر، ادامه سرپرستی در شهرداری کابل دلیل عمده آلودگی می باشد و اگر حکومت در این زمینه توجه نکند، آلودگی در این شهر بیشتر خواهد شد.

این درحالیست که روز گذشته عبدالله حبیب زی از سوی ریاست جمهوری به صفت سرپرست شهرداری کابل تعیین شده است. آقای حبیب زی می گوید که شهر کابل را به زودی به شهر پاک مبدل خواهد کرد.

این در حالیست که نبود سیستم منظم آب روهای شهری در شهر کابل، باشندگان این شهر را با مشکل های زیادی مواجه کرده است و با ریزش باران های شدید، رفت و آمد پایتخت نشینان برای ساعت ها متوقف می شود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top