خلیلی: فشار هایی از بهر تغییر توتاپ وجود دارد

محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری از پیامدهای زیانبار تغییر پروژه انتقال برق ترکمنستان هشدار می دهد. به دنبال اعتراض های شهروندان کشور در پیوند به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مناطق مرکزی کشور روز جمعه هم شماری از شهروندان کشور در پیوند به این کار در کابل اعتراض کردند. محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری که در این همایش صحبت می کرد گفت که تغییر مسیر اصلی پروژه توتاپ برای شهروندان کشور قابل قبول نیست و اگر کار این پروژه با پیامدهای منفی همراه شود، سران حکومت وحدت ملی پاسخگو خواهند بود.

آقای خلیلی تغییر این پروژه را به سود کشور نمی داند و می گوید که شرکت برشنا و شمار دیگری از اداره های دولتی بر شرکت تطبیق کننده این پروژه فشار آورده اند تا مسیر بدل انتقال برق ترکمنستان را پیدا کند.

باشندگان ولایت های مرکزی کشور به این باور استند که در صورت انتقال برق ترکمنستان از طریق این ولایت، امنیت در مناطق شان تأمین خواهد شد. همچنان آنان پول گزاف برای صرفیه برق در بامیان می پردازند و در صورتی که این پروژه از مسیر بامیان- میدان وردک بگذرد، قیمت برق در این ولایت نیز کاهش خواهد یافت.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top