مسعود: نقش مجاهدین در سرکوب هراس افگنان موثر است

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که نقش مجاهدین در جنگ با هراس افگنی و سرکوب گروه های تروریستی موثر است. آقای مسعود از مجاهدین می خواهد که در برابر مداخلات پاکستان و گروه های ترورییستی مقاومت کنند.

رویکرد تازه سران حکومت در پیکار با هراس افگنان افق تازه را برای شهروندان کشور باز کرده است. در تازه ترین مورد احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب از تصمیم اخیر ریاست جمهوری مبنی بر اعدام زندانیان هراس افگن استقبال می کند.

آقای مسعود از مداخلات پاکستان در امور داخلی کشور به شدت انتقاد می کند و می گوید که این مساله برای پاکستان پیامد های ناگوار خواهد داشت. نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با تاکید بر نقش مجاهدین در جنگ با هراس افگنی از آنها می خواهد که در برابر مداخلات پاکستان و گروه های ترورییستی مقاومت کنند.

آقای مسعود همچنان بر عملی شدن مواد توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید می کند و می گوید که این توافق نامه اساس حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد.

درحالی نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب از مداخله بی پرده پاکستان در امور داخلی کشور انتقاد می کند که پیش از این رییس جمهور غنی نیز به پاکستان هشدار داده است که اگر جلو مداخلات خود در امور افغانستان را نگیرد، از این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top