مسعود: حکومت داری الکتروینک باعث جلوگیری از فساد می شود

نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که ایجاد سیستم الکترونیکی در اداره های دولتی می تواند جلو فساد اداری را در کشور بگیرد.

فساد گسترده در اداره های دولتی سبب شده است که افغانستان در قطار کشور های فاسد جهان قرار گیرد. حکومت افغانستان بارها بر مبارزه جدی علیه این پدیده تاکید کرده است. با این همه، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی از فراغت سه صد تن از کارمندان اداره های مختلف دولتی در بخش حکومت داری الکترونیک خبر می دهد. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که تاسال ۲۰۱۷ میلادی، نزدیک به دو هزار تن از کارمندان اداره های دولتی در بخش حکومت داری الکترونیک آموزش خواهند دید.

در همین حال احمد ضیا مسعود نمایند ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید که مبارزه علیه فساد اداری از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی است. آقای مسعود می افزاید که ایجاد سیستم الکترونیکی در اداره های دولتی از فساد اداری در کشور جلو گیری می کند.

این درحالیست که به تازگی ریاست جمهوری شورای عالی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده است و هدف این شورا بررسی پرونده های کلان فساد در کشور گفته شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top